1. Lịch sử:

Tháng 10 năm 1945, xã Cộng Hòa được thành lập có 7 thôn: Tuân Đạo, Quý Hòa, Thương Nhượng, Tức Tranh, Cư Nhân, Văn Đức và Hướng Nghĩa.

Đến tháng 5 năm 1956, xã Nhân Nghĩa được thành lập trên cơ sở hai thôn Cư Nhân và thôn Hướng Nghĩa.

2. Kinh tế - Xã hội

- Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân/năm: 12 %.

          - Cơ cấu kinh tế:

+ Nông - Lâm nghiệp 40 %;

+ Tiểu thủ, công nghiệp - xây dựng 10 %;

+ Thương mại dịch vụ: 50 %;

         - Thu nhập bình quân đầu người 32,5 triệu đồng.

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm 680 ha.

- Tổng sản lượng lương thực 2.500 tấn/năm.

          - Lương thực bình quân đầu người 413,00 kg.

          - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 5 ha.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction